Yrityskummi sparraa yrittäjää

Yrityskummit ovat kokeneita oman alansa asiantuntijoita. He ovat lupautuneet toimimaan yrittäjien tukena oman aikataulunsa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Yrityskummi tukee, sparraa, valmentaa, avaa ovia ja etsii ratkaisuja yrittäjän ongelmiin tarkastellen asioita ulkopuolisin silmin, mutta aina yrittäjän näkökulmasta. Kummit tekevät työtään vapaaehtoisesti ja talkootyönä.

Yrityskummin ja yrittäjän tai yrittäjäksi alkavan yhteistyö on kahden henkilön välistä luottamuksellista ajatuksenvaihtoa, jonka onnistumisen edellytyksenä on luonnollisesti henkilöiden välille syntynyt luottamussuhde, jonka molemmat osapuolet kokevat miellyttäväksi ja mielekkääksi.

Raahessa toimivat yrityskummit:
Kippola Jouni, jouni.kippola(at)kotinet.com
Klaavu Leena, leena.klaavu(at)enfide.fi
Silvola Paavo, paavo.silvola(at)outlook.com

Suomen Yrityskummit ry
- yrityskummitoiminnalla edistetään yritystoimintaa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Lisätietoja alueen yrityskummitoiminnasta:

Pasi Pitkänen
kehittämiskeskuksen johtaja
pasi.pitkanen(at)raahe.fi
040 135 6750

Jussi Kemilä
yrityskehittäjä
jussi.kemila(at)raahe.fi
p. 040 830 3018